HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Slider chính

Micro vàng

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 342

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 342

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 383

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 383

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

THÔNG BÁO KẾT THÚC VÒNG TÀI NĂNG MICRO VÀNG 2018

THÔNG BÁO KẾT THÚC VÒNG TÀI NĂNG MICRO VÀNG 2018

Chúc mừng các thí sinh đã vượt qua vòng tài năng, chính thức có mặt tại Vòng giọng nói tỏa sáng

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 346

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 346

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 225

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 225

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 205

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 205

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 266

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 266

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 137

Vòng Tài Năng - Thí Sinh 137

Đến với Vòng Tài Năng - 60 Thí sinh sẽ tranh tài để chọn ra những người đi tiếp.