HEADER WRAPPER

slidebanner and menu

slide banner
Slider chính

Micro vàng

Micro Vàng - Tôn vinh giọng nói Việt

Micro Vàng - Tôn vinh giọng nói Việt

Đài Tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo công bố Cuộc thi Micro vàng 2018 - Cuộc thi Tôn vinh Giọng nói lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam trên quy mô toàn quốc.